Kontaktujte nás: +421 905 225 232

Reklamácie

V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia na tovare sa prosím zoznámte s nasledujúcimi podmienkami a postupom reklamácie, následne sa skontaktujte s našimi pracovníkmi. Reklamácia u nás je jednoduchá, bezproblémová a všetky náklady na prepravu tovaru do servisu ( pre reklamácie v záručnej dobe ) sú v réžii zákazníka a náklady na spätné odoslanie vybavenej reklamácie firmy Pedap s.r.o. (ďalej ako predávajúci).

Záručné podmienky

Ku každému zakúpenému tovaru od Predávajúceho sa prikladá faktúra ( na predajni pokladničný blok z registračnej pokladne), ktorá slúži zároveň ako záručný list. Platnosť záručnej doby začína vystavením tohto dokladu a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje.

Výnimky v rámci štandardnej záručnej doby

Na spotrebný tovar, ako sú struny, paličky, svetelné zdroje, lampy a batérie nie je poskytovaná záručná doba resp. je poskytuje skrátená záručná doba na 6 mesiacov.
Na gumenný vak v lisoch a odkalovacie vaky je záruka skrátená na 6 mesiacov, to platí i pre duše na nerezových nádržiach.

Spôsob riešenia reklamácie v záručnej dobe

Po zistení poškodenia nás kontaktujte na: info@spuchlak.sk , kde nahlásite reklamáciu a dohodnete sa na presnom postupe.
Po podaní reklamácie tovar riadne zabaľte aby neprišlo k inému poškodeniu a priložte list s presným popisom reklamácie, fotokópie faktúry (resp. bločku) a príslušné komponenty, ktoré boli súčasťou balenia.
Reklamácia bude vybavená štandardne do 30 dní od obdržania tovaru do servisu.

Nárok na uplatnenie záruky nie je možný v nasledujúcich prípadoch:

– ak dňom prevzatia do opravy vyprší záručná doba reklamovaného tovaru, porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú – poškodením tovaru pri preprave ( tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom )
– ak sa tovar používal v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému  prostrediu. Neodbornou inštaláciou, používaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
– ak bol tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo v rozpore so všeobecnými zásadami
– ak došlo k neoprávnenému zásahu do zariadenia alebo k iným úpravám bez odobrenia predávajúceho
– ak došlo k zapojeniu do elektrickej siete , ktorá nezodpovedá príslušnej norme STN resp. príslušným európskym normám v súlade so zhodou s našou legislatívou.
– ak došlo k poškodeniu tovaru živlami

V prípade neoprávnenej reklamácie sme nútení účtovať všetky náklady spojené s opravou a testovaním.


Poškodenie vzniknuté pri preprave

K poškodeniu pri preprave dochádza výnimočne. Aby sa predišlo zbytočným komplikáciám, po prevzatí zásielky vždy dôkladne skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu tovaru resp. obalu a následne výrobku pred kuriérom. Kontaktujte naše reklamačné oddelenie najneskôr do 3 pracovných dní od dňa prevzatia zásielky od dopravcu. V prípade reklamácie zachovajte aj obal, v ktorom ste zásielku dostali. Pri nedodržaní týchto podmienok nemôže Predávajúci niesť zodpovednosť za poškodený obsah zásielky. Po spísaní zápisu o škode s prepravnou spoločnosťou a kladnom doriešení reklamácie s prepravnou spoločnosťou, Vám zašleme nový tovar.

Zavrieť
×
×

Cart